NKT 5 Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Lokal

Identifikasi NKT 5

NKT Pertanyaan Kunci Hasil
5 Apakah kawasan hutan di GCL dan GNJ mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ada sekitarnya? YA

Deliniasi NKT 5

Kawasan yang masuk dalam kriteria NKT 5 di dalam konsesi GCL dan GNJ adalah kawasan yang ada dipinggir sungai atau sempadan sungai serta sumber-sumber air alami. Perkiraan luas kawasan hutan dan ekosistem lain yang masuk dalam kategori NKT 5 adalah 4.257.91 Ha.  Penyebaran lokasi teridentifikasi NKT 5 di dalam wilayah kajian kawasan bernilai konservasi tinggi di areal PT GNJ dan PT GCL sebagaimana Gambar 12 di bawah ini.

petankt1

Gambar 12.  Peta Deliniasi Kawasan NKT 5 di Wilayah Kajian (PT GNJ dan PT GCL)